• 003.png
  • 002.png
  • 004.png
  • 006.png
  • 005.png


 

Bemutatkozás

Gyökerek és szárnyak - Múlt-Jelen-Jövô

 

A ’90-es évek elején kezdtem el kerámiakészítéssel ismerkedni. Eleinte a korongozás és a hagyományos magyar népmûvészet foglalkoztatott. Elementáris erôvel hatott rám akkoriban az a felismerés, hogy a magyar népmûvészet nem csupán díszítômûvészet, hanem egy ôsi tudás motívumokban megôrzôdött élô lenyomata. Valahol itt kezdôdött az út.

A munkámban és abban, amit ábrázolok, igyekszem a lényegre összpontosítani. Emiatt szeretem a jeleket és a szimbólumokat, hiszen örök igazságok vannak bennük esszenciálisan összesûrítve.

Fontosnak tartom, hogy komolyan vegyük a mûvészetet és vállaljunk felelôsséget azért, amit engedünk a kezeink által megnyilvánulni. Hogy igaz és jó legyen az, amit teremtünk, amellett, hogy szép. Ezért a mûvészet nem szólhat arról, ami valakinek a hangulata szerint való, de nem lehet pusztán szakmai-technikai zsenialitás sem vagy éppen csak a használat és a társadalmi igények kiszolgálója sem, hiszen a szellemit szólaltatjuk meg bennük. Ezt felelôsen ugyanakkor kellô bátorsággal tehetjük. Mindig megtalálható a szép, a jó és az igaz egészséges egyensúlya, akár kézmûves termékrôl, akár mûvészeti alkotásról legyen szó.

Tanulmányaimat Takács Gyôzô, Sturm Orsolya és Rédly Magdolna iparmûvészeknél és keramikusoknál folytattam.

Késôbb andragógusként diplomáztam. 

Az utóbbi években gyógyászati pályára léptem, így alkotói, illetve mûvészeti tevékenységemet kedvtelésként folytatom tovább.

 

 

Részvétel kiállításokon :

2000. „Az ezredforduló kézmûves remekei” Magyar Iparmûvészeti Múzeum és Vígadó Galéria, Budapest

2001. „Kézmûvesség az ezredfordulón” Magyar Iparmûvészeti Múzeum, Budapest

2006. „Magyar kézmûvesség 2006” Magyar Mezôgazdasági Múzeum, Budapest

2006. „XIII. Betlehemi jászol” Magyar Mezôgazdasági Múzeum, Budapest

2007. „A szôlô és a bor kézmûves szemmel” Magyar Mezôgazdasági Múzeum, Budapest

2008. „Magyar kézmûvesség 2008” Magyar Mezôgazdasági Múzeum, Budapest

2008. "Föld-Fém-Fény" Miskolci Csodamalom Bábszínház, Miskolc

2010. "Móri kerámikusok alkotásai", Lamberg kastély, Mór

2015. "ÁLOM" címmel, Kustár Zsuzsa emlékére hirdetett mûvészeti pályázat kiállítása, Nagykanizsa

2015. V. Badár Balázs Országos Fazekas Pályázat, Iparmûvészeti kategória, Mezôtúr

 

Kiállítások:

2008.  Komáromi Monostori Erôd, Komárom

2008. Orlay Petrics Soma Mûvelôdési Központ, Mezôberény

2009. Túri Fazekas Múzeum, Mezôtúr

2009.  Vörösmarty Irodalmi Társaság, Székesfehérvár 

email: punkosti.gabriella 'kukac' gmail 'pont' com
telefon: ---